ANBI information

This page contains the information required by Dutch law to qualify as an ANBI.

Stichting Kamitei

RSIN:814057858

Bestuur: J. Harderwijk (voorzitter), T. Hagoort (penningmeester) en N. Claeren (secretaris).

Het bestuur is onbezoldigd, er is derhalve geen beloningsbeleid.

Het beleidsplan kunt u hieronder vinden.

Beleidsplan

Standaardformulier ANBI’s https://www.kamitei.org/wp-content/uploads/2022/09/anbi-format-650-fondswerv-organisaties-Kamitei-2022.pdf

Doelstelling: het faciliteren van activiteiten ter verbetering van onderwijs voor kinderen in Tanzania.

Verslagen uitgeoefende activiteiten: zie News sectie.

Financiele verantwoording: zie Financial Info.

Please find below the latest Annual Plan and Annual Reports

  1. Annual report 2022
  2. Annual report 2021
  3. Annual report 2020
  4. Annual report 2019
  5. Annual report 2018